Избор
Корпа

Наменска секција наше понуде у циљу лакше куповине заштитних средстава против корона вируса.

Рекламације, саобразност и гаранција

Поштовани потрошачи, у складу са Законом о заштити потрошача (у даљем тексту: Закон) Продавац (Металимпекс доо Краљево) одговара за несаобразност робе коју продаје у периоду од 2 (две) године од датума ваше куповине. Законска одговорност Продавца не постоји ако испоручена роба:

  • одговара опису који је дао продавац и ако има својства робе коју је продавац показао потрошачу као узорак или модел;
  • има својства потребна за нарочиту употребу за коју је потрошач набавља, а која је била позната продавцу или му је морала бити позната у време закључења уговора;
  • има својства потребна за редовну употребу робе исте врсте
  • по квалитету и функционисању одговара ономе што је уобичајено код робе исте врсте и што потрошач може основано да очекује с обзиром на природу робе и јавна обећања о посебним својствима робе дата од стране продавца, произвођача или њихових представника, нарочито ако је обећање учињено путем огласа или на амбалажи робе.

Гаранција представља изјаву произвођача којом се потрошачу гарантују већа права него што је то прописано Законом. Документација за остваривање права по основу гаранције се обично налази у оригиналном паковању производа. Уколико давалац гаранције предвиђа да се за остваривање права мора регистровати или улоговати на одређени сајт, потрошач је дужан да поступи по упутствима даваоца гаранције, како би остварио право на исту.

За уређаје за које произвођач не нуди посебне погодности (нпр. исправно функционисање ствари у периоду дужем од 2 године) Продавац није у обавези да изда гарантни лист. Гаранција представља вољни корак издаваоца (произвођача или трговца) којим он нуди посебне погодности за потрошача, али искључиво веће од законом предвиђених.


Поступак рекламације

Потрошач изјављује рекламацију ради остваривања права по основу саобразности, гаранције, погрешно обрачунате цене и других недостатака , искључиво:

  • позивањем службе за рекламацију на број 036/204-521,
  • слањем е-поруке на адресу: reklamacije@messar.rs

Даљи поступак решавања рекламације се одвија у складу са Законом.

Ова веб страница користи колачиће ('cookies') како бисмо Вам пружили боље корисничко искуство. Прихватањем коришћења колачића сагласни сте са политиком приватности.