Избор
Корпа

Политика приватности

Како бисмо обезбедили заштиту Ваших права и приближили Вам разлоге и начин прикупљања, употребу, повезивање, објављивање и коришћење личних података, поступамо у складу са следећом Политиком приватности.

Подаци о личности које прикупља Металимпеx д.о.о. су основне информације о личности неопходне за реализовање пословања Онлине продавнице и то су:

 • име и презиме
 • адреса
 • држава
 • број телефона
 • е-маил адреса


Опште информације:

Пре прикупљања личних података, Онлине продавница обавештава лица на која се прикупљање односи о следећем:

 1. Правно лице Металимпеx д.о.о. из Краљева, ул. Олге Јовичић Рите бр. 26, МБ 07609302, ПИБ 101776246 одговорно је за прикупљање и обраду личних података лица.
 2. Сврха прикупљања и обраде личних података је обезбеђивање несметаног пословања Онлине продавнице, безбедност корисника Онлине продавнице, омогућавање електронске трговине посетиоцима Онлине продавнице у складу са одговарајућим законом, као и информисање корисника у сврхе директног маркетинга путем емаил, смс и вибер обавештења, све у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге.
 3. Прикупљени лични подаци користиће се на начин који омогућава идентификацију лица учесника електронске трговине и корисника услуге директног маркетинга емаил, смс и вибер обавештења, све у складу са добрим пословним обичајима, чувањем пословне тајне и законом.
 4. Посетиоци Онлине продавнице своје податке о личности добровољно дају. Уколико не желе да буду корисници Онлине продавнице нису дужни да оставе било какав податак, али за регистрацију и куповину, као и за учествовање у активностима директног маркетинга обавезно је достављање личних података.
 5. Лице које је дало пристанак за прикупљање и обраду података има право да свој пристанак било када повуче, што за правну последицу има престанак својства корисника Онлине продавнице и престанак сваког даљег прикупљања и обраде података лица које је повукло свој пристанак.
 6. У случају недозвољене обраде, лица имају право на заштиту података о личности као и других Законом загарантованих права.


Прикупљање података
Подаци за које лице пристане да буду предмет прикупљања и обраде, Онлине продавници Металимпеx д.о.о. биће потребни и неопходни за припрему, закључивање и реализовање уговора о купопродаји робе из продајног асортимана, обрачун и фактурисање уговорних обавеза, достављање предрачуна и рачуна, као и евидентирање и решавање рекламација потрошача. Пријавом или регистрацијом на Онлине продавници, корисници ће дати сагласност да му Онлине продавница доставља е-маил, смс и вибер обавештења. Лица задржавају право одјаве са маилинг, смс и вибер листе, након чега убудуће неће примати поруке из области директног маркетинга.


Сигурност података

Онлине продавница Металимпеx д.о.о. предузимаће све потребне и неопходне мере како би се спречила било каква злоупотреба података о личности лица. Лични подаци ће се чувати у електронском формату уз ауторизацију на нивоу корисника и енкрипцију на нивоу фајл система.


Расположивост података о личности
Лица могу захтевати од Онлине продавнице Металимпеx д.о.о. обавештење о обради, увид или копију својих података о личности, у оном облику у ком се информација налази. Онлине продавница је обавезна да лицу учини доступним све податке који се на њега односе, у стању у каквом се налазе.


Ажурирање података о личности

Лица преузимају обавезу да Онлине продавницу благовремено обавесте уколико неки од регистрованих података о личности треба исправити и ажурирати.


Ажурирање Политике приватности

Онлине продавница може ажурирати Политику приватности путем измена или допуна. Стога се лицима предлаже да на Онлине продавници повремено провере Политику приватности, како би били обавештени о евентуалним изменама и допунама исте. Такође и путем е-маил, смс или вибер обавештења, Онлине продавница може лица обавештавати о променама Политике приватности.


Прихватање Политике приватности

Регистрацијом на Онлине продавници Металимпеx д.о.о. или пријавом за примање садржаја из области директног маркетинга, лица потврђују да су упозната и да прихватају услове Политике приватности.


САГЛАСНОСТ И ПРОМЕНЕ УСЛОВА

Коришћење он-лине канала продаје Металац Маркета подразумева сагласност купаца са свим наведеним на овој страници наше wеб презентације. Металимпеx д.о.о. је у обавези да се придржава свега наведеног, а евентуалне измене постојећих услова постају важеће тек након објављивања на овој страни наше Интернет продавнице и слања е-маил обавештења свим регистрованим купцима, тј. корисницима.